Kan förundran, och ett nyfiket förhållningssätt till världen, gynna vår hälsa?

5 vägar till förundran

Nu ska vi ta oss an ämnet positiv psykologi, och närmare bestämt det som vi kallar förundran. Vad innebär egentligen begreppet förundran? Och hur kan förundran, och ett nyfiket förhållningssätt till världen, gynna vår hälsa? Detta ska vi reda ut.

Förundran kan beskrivas som en hisnande känsla av att ha varit med om något som utmanar vårt vanliga sätt att se på världen, något som inte sällan resulterar i gåshud på armarna. Man kan också tala om synonymer så som vördnad och djup respekt. Förundran framkallar ofta så kallade aha-upplevelser som i sin tur tenderar att vidga ens horisont och ifrågasätta ens egna tankar.

Är vi vilsna idag?

I vårt moderna samhälle är det lätt att tappa bort den här känslan. Vi stannar inte upp tillräckligt länge för att låta oss hänföras av olika fenomen såsom natur, konst eller musik. Istället är många upptagna med vardagliga ”måsten” och försöker hänga med i olika trender. I det här höga tempot missar vi ofta ögonblick av förundran eftersom vi låter oss uppslukas av våra mobiltelefoner.

Forskning kring ämnet, och känslan av förundran, visar på en mängd fördelar. Så varför inte skapa lite utrymme för förundran, att hänföras av någonting?

Forskning

Redan för ett tiotal år sedan konstaterade psykologiprofessorerna Dacher Keltner och Jonathan Haidt i den vetenskapliga tidskriften Cognition and Emotion att förundran är den ultimata kollektiva känslan, då den motiverar människor att göra saker för vårt gemensamma bästa. Vidare visar allt fler studier att förundran stärker vår önskan att hjälpa andra, samtidigt som det skapar en känsla av att tiden saktar av eller stannar upp och gör oss mer tillfreds med livet.

Två aspekter skiljer förundran från övriga positiva känslor. Dels är det känslan av storhet i form av oändlighet och oöverskådlighet, dels behovet av att förändra vår förståelse av oss själva eller världen.

Förundran sänker inflammation i kroppen

Maria Borelius redogör i sin bok ”Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil” hur just förundran hjälper till att dämpa inflammation i kroppen. I en intervju med dr Jennifer Stellar, forskare vid det amerikanska toppuniversitetet Stanford och numera forskare även vid University of Toronto, framkommer att just förundran kan sänka markörer som signalerar att inflammation är på gång (det vill säga proinflammatoriska markörer). Rent medicinskt handlar det om något som kallas cytokiner, och främst en av dessa som heter interleukin 6 (även kallad IL-6). Just denna IL-6 utsöndras snabbt och kan lätt mätas i saliven, vilket har gjort den till forskarnas favorit. Dessa proinflammatoriska markörer, cytokiner, kan nu kopplas ihop med en rad sjukdomar såsom exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, osteoporos, artrit, diabetes typ 2, vissa cancerformer, Alzheimers sjukdom och vissa tandsjukdomar. Det har även visat sig att produktionen av proinflammatoriska cytokiner, som driver dessa sjukdomar framåt, stimuleras av negativa känslor och stressande händelser.

Forskare dr Jennifer Stellar ägnar sig åt att undersöka hur positiva känslor, såsom förundran, påverkar hälsan, till skillnad från många andra forskare som fokuserar på hur negativa känslor påverkar hälsan. Hennes forskning visar att förundran sänker cytokinen IL-6 i saliven, vilket alltså innebär en sänkning av inflammation i kroppen. Man kan alltså säga att förundran verkar antiinflammtoriskt.

Naturupplevelser som väcker förundran – och sänker inflammation

Som vi tidigare har nämnt väcker ofta naturen vår förundran, och är därför så hälsofrämjande för oss. Enligt dr Stellars forskning har två olika typer av ”förundransnatur” visat sig ha extra hög antiinflammatorisk effekt. Dessa är:

 • Stora, magnifika landskap eller stadsvyer från hög höjd – vyer som ger den där större känslan av världen (en slags delaktighet i något som är större än en själv).
 • Solnedgångar – gärna i många färger såsom guld, purpur, rosa och brandgult.

Dessa magnifika upplevelser får oss att stanna upp och förundras, och nästintill på ett magiskt sätt får inflammation i kroppen att minska.

Fem andra vägar till förundran

Förundran kan alltså betraktas som rena hälsokuren, och nedan följer fem olika sätt att väcka sin förundran till liv:

 1. Ta en promenad!

Att vistas i naturen är ett av de säkrare sätten att få uppleva förundran. Om du är rädd för att du har förlorat förmågan att kunna upptäcka små mirakler i naturen så är ett tips att ta med dig ett barn på din upptäcktsfärd då barn är små experter när det kommer till att förundras över naturens alla små och stora mirakler! Man måste dock inte nödvändigtvis vistas i naturen, utan man kan lika väl låta sig förundras över exempelvis vacker arkitektur i stadsmiljö, museer och olika föreställningar. Ett tips är att söka sig till nya miljöer med nya upplevelser än vad du är van vid – och lämna gärna mobiltelefonen hemma.

Förundran verkar väcka olika former av altruism (ett begrepp som kan förklaras som medmänsklighet, att hjälpa andra utan att önska något i motprestation, motsats till egoism), och forskarna tror att det beror på att känslan ger människor en förändrad uppfattning av sig själva. Med detta menas att man inte är lika uppfylld av sin egen förträfflighet utan krymper till mer ödmjuka proportioner när man upplever att man är en del av något större. När man exempelvis skådar gamla vackra träd, istället för en tråkig byggnad, tenderar man att bli mindre självcentrerad och narcissistisk vilket innebär att man blir mer öppen för det gemensamt mänskliga samt behoven hos dem runt omkring oss.

 1. Skriv om en egen upplevelse av förundran!

Kan du minnas när du senast upplevde förundran? Plocka fram ett minne, reflektera över hur det kändes och skriv sedan ner upplevelsen. Detta kan resultera i att du gör andra prioriteringar, upplever att du har mer tid och börjar hjälpa andra människor. Det kan även öka ditt välbefinnande, enligt en studie av Stanfordforskaren Melaine Rudd som publicerats i Psychological Science.

Även Dacher Keltner och Paul Piff har genomfört en studie om att skriva om upplevelser om förundran. Deras resultat visade att detta fick deltagarna att vilja samarbeta, dela på de resurser som fanns och dela med sig mer till andra i högre grad till skillnad från de som upplevde stolthet eller bara blev roade.

 1. Res till nya platser!

Nya platser och nya utmaningar triggar känslan av förundran. Ett av de säkraste sätten att imponeras av människans förmåga och naturens storslagenhet är att besöka något av världens sju nya underverk. Världens sju nya underverk är en av de moderna, alternativa förteckningar över världens sju underverk som har presenterats. Listan röstades fram av 100 miljoner människor i en global omröstning.

Listan över världens sju nya underverk består av:

 • Chichén Itzá – Mexiko
 • Colosseum – Italien
 • Cristo Redentor (Jesus-statyn) – Brasilien
 • Kinesiska muren – Kina
 • Machu Picchu – Peru
 • Petra – Jordanien
 • Taj Mahal – Indien

Man måste dock inte besöka något av världens sju nya underverk för att kunna låta sig hänföras, det kan räcka med att besöka närmsta höjd i närheten. Personer som har nära till förundran och lätt för att låta sig hänföras har uppvisat lägre nivåer av inflammationer kopplade till risk för hjärtsjukdomar, enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Emotion. Förundran kan likt andra positiva känslor hjälpa människor att hantera stress, eftersom de gör oss nyfikna och får oss att vilja utforska nya saker istället för att dra oss undan och isolera oss.

 1. Se en film eller läs en bok!

När tiden är begränsad och du inte har tid att bege dig ut i naturen eller resa till nya platser finns möjlighet att hitta vägar till förundran på närmre håll än du kanske anar. Det kan vara så enkelt som att hitta ett fascinerande Youtube-klipp över något djur- eller naturfenomen, en film eller en bra bok.

Några tips är långfilmen Home av Yann Arthus-Bertrand, Louie Schwartzbergs Ted talk om naturens dolda mirakel eller hela hans film Mysterious of the unseen world, böcker som Kosmos: En kort historik av Stephen Hawking eller Sapiens: En kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari.

 1. Kartlägg din förundran!

Det är inte alla människor som har förmågan att på djupet kunna låta sig hänföras. Speciellt svårt är det för de som inte är bekväma med att förändra sin syn på världen. Det krävs en öppen ödmjukhet och nyfikenhet för att slås av ”livets mirakler”. Du kan dock medvetandegöra vad det är som får dig att rysa över hela kroppen, och sedan söka liknande upplevelser. Är det en populärvetenskaplig bok som är din ögonöppnare i förståelsen av världen, en lugn promenad på en skogsstig eller ett besök i en skybar med svindlande utsikt?

Väck din förundran till liv!

Vi har tidigare redogjort för naturens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande, och ämnet förundran är ofta nära förknippat med just naturen (även om det inte nödvändigtvis alltid behöver vara det). Att kunna förundras över olika fenomen tenderar, enligt forskning, att ge oss en respekt för livet och alla livets mirakler, göra oss mer samarbetsvilliga och lyhörda för andras behov men gynnar även vår egen hälsa i form av mindre stress och lägre nivåer av inflammation kopplade till bland annat hjärtsjukdom.

Att finna vägar till förundran kan vara så enkelt som att hitta en vacker blomma, lek med barn i ens omgivning (exempelvis barnbarn eller andra barn i ens omgivning) och betrakta världen ur ett litet barns perspektiv, låta sig glädjas av ett husdjur, njuta av en god maträtt, upptäcka en ny plats, umgås med nya eller gamla vänner. Andra vägar till förundran kan vara en bra bok, lyssna på favoritmusik eller gå på teater, dansföreställning eller annan kulturform.

Endast fantasin sätter gränser – och förundran i sig kan i sin tur väcka fantasin till liv!

Källor:

www.modernpsykologi.se

https://sv.m.wikipedia.org

”Hälsorevolutionen – vägen till en antiinflammatorisk livsstil” av Maria Borelius, 2018