Hälsofördelar naturen

7 tips till återhämtning genom skogsbad

Vi tänkte spinna vidare på naturens läkande kraft och djupdyka i ämnet skogsbad som har sitt ursprung i Japan och är inte vad det låter som, det involverar varken vatten eller badkläder. Istället innebär skogsbad, kortfattat, att kravlöst gå ut i skogen för att varva ned och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Detta sägs vara hälsofrämjande för både kropp och själ!

Bakgrund

Det var i Japan under 80-talet som detta fenomen uppstod. Stressrelaterade dödsfall skenade och man beslutade då att ta krafttag mot detta för att bryta den negativa trenden, vilket man gjorde genom att inrätta en rad terapiskogar där människor skulle vistas och insupa skogsatmosfären då de ansågs lida av naturbrist. Sedan dess har japansk och koreansk forskning om skogsbad visat på goda resultat, och detta fenomen är numera spridd världen över.

Naturen som terapeut

Idag utbildas så kallade ”skogsbadsguider” på olika håll. En skogsbadsguide är en utbildad person som, vilket namnet antyder, guidar andra vid skogsbad. Det hela går ut på att denna person tar med sig en grupp människor ut i naturen. Lisen Sundgren är örtspecialist och naturfilosof, och utbildar sig just nu till att bli en skogsbadsguide. För wellnesportalen Kurera förklarar hon:

”När vi vistas i skogen så andas vi in en del av trädens immunförsvar och effekten av att exempelvis vara ute och campa i tre dagar håller i sig uppemot en månad. Det är naturen som är terapeuten och jag som är guiden.”

Effekter

Lisen har själv funnit stöd i naturen vid livets svåra stunder och tror att många kan relatera till detta, att i naturen och skogen känna en trygghet och lugn samt tillfredsställelse. Hon menar vidare att vårt immunförsvar stärks genom att vara ute i skogen. Dessutom blir andningen lugnare, hjärnaktiviteten i den främre pannloben ökar och vi blir mer kreativa, empatiska och öppna. Kortfattat kan man säga att vi blir den härliga versionen av oss själva.

Skogsbad på recept

Med anledning av positiva effekter med skogsbad undersöks nu skogen som terapiform, då vistelse i skogen kan vara en potentiell supermedicin som bland annat kan minska användandet av läkemedel. Skogsbad har, enligt forskning, visat sig kunna minska stress genom att bland annat sänka både blodtryck, puls och kortisolnivåer i saliven.

Skogsbad har dessutom visat sig kunna stärka immunförsvaret och öka mängden antioxidanter. Studier har visat att skogsbad kan ingå som en del i behandlingen av vissa sjukdomar. Högt blodtryck och kranskärlssjukdom har visat sig förbättras efter skogsbad och KOL-patienter tycks kunna få lägre nivåer av proinflammatoriska cytokiner och stresshormoner. Vidare har studier gjorts på vuxna personer med typ 2-diabetes där skogsbad visat sig kunna sänka blodsockernivåerna signifikant, enligt Jenny Lovebo som är biolog och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Jenny Lovebo vill så småningom utveckla skogsbad som en potentiell behandlingsmetod för exempelvis stressrelaterad ohälsa, något som tidigare forskning visar lovande resultat inom. Jenny Lovebo utvecklar:

”Vi tror också på skogsbad som prevention mot olika typer av ohälsa, och där är vårt mål att undersöka vad som behövs för att fler människor ska komma ut i skogen, och hur skogarna ska se ut för att ge så ’bra effekt’ som möjligt. Att ordinera skogsbad på recept kan minska användandet av läkemedel, särskilt psykofarmaka, och fungera som ytterligare ett skäl till att behålla tätortsnära skogar och parker.”

Använd dina sinnen!

Man måste dock inte ha med sig en skogsbadsguide för att vistas i skogen på ett hälsosamt sätt, det viktigaste är att det sker kravlöst. Detta innebär att en joggingtur eller en promenad med hunden inte är samma sak som ett skogsbad, även om detta i sig också är bra. Att skogsbada innebär däremot, enligt Lisen Sundgren, att man har alla sinnen öppna mot naturen vilket kan vara svårt att ha om man är ute på en löparrunda eller har fullt fokus på sin hund. Att skogsbada handlar inte heller om att köpa hälsa, utan om att lära oss att återknyta och återskapa relationen till naturen som är själva medicinen.

Några nybörjartips

  • Börja med att bara notera naturen omkring dig, exempelvis genom att låta dig hänföras av några maskrosor eller ett vackert träd (detta har visat sig vara nyttigt för hjärnan).
  • Promenera långsamt.
  • Stäng av mobilen eller sätt den på flygplansläge.
  • Sök upp ett träd som du dras till och sitt och iaktta trädet under 15 minuter. Det kan handla om att titta på kronan, titta på växter runtomkring eller fundera på hur gammalt trädet är. Det kan även handla om att känna på barken och reflektera över hur strukturen känns.
  • Om du inte har tillgång till en skog kan du besöka en stadspark eller bara ett träd eller grönområde, alternativt gå till stranden och sitt och lyssna på vågorna en kvart (om du har nära till vatten).
  • Skogsbad räknas inte som meditation och handlar därför inte om att rensa tankarna. Alla tankar är alltså välkomna, men det handlar samtidigt om att fråga sig själv vad man noterar just i stunden (dock utan några krav på att svara sig själv).
  • Varenda minut i skogen gör gott, redan efter 15 minuter börjar det ge positiv effekt för hälsan och kroppen.

En naturligare medicin får man leta efter

Som veckans blogginlägg redogör för tyder forskning på att vistelse i naturen, och inte minst vid skogsbad då man med alla sina sinnen insuper naturens läkande kraft, har en helande effekt som därmed verkar kunna minska behovet av läkemedel (inte minst psykofarmaka). Naturen är viktig för både kropp och själ, vilket vi tidigare har tagit upp, och detta förstod japanerna redan under 80-talet när landet brottades med utbredd ohälsa och skenande dödstal orsakade av stressrelaterad ohälsa. Kanske är det dags även för Sverige att ta naturen på allvar? Oavsett ålder, gammal som ung, har vi alla ett behov av att ibland stanna upp och känna närheten till naturen, beundra den och bara vara i ett tillstånd utan några som helst krav. Detta har visat sig vara hälsosamt och kunna bidra till återhämtning vid en rad olika sjukdomstillstånd, vilket tyder på hur viktigt det är med återhämtning för såväl kroppen som själen.

Än är sommaren inte över, så varför inte pröva detta omtalade fenomen med skogsbad i en grönskande skog eller vid närmsta träd? En enklare, billigare och mer naturlig medicin får man leta efter!

Källa:

www.kurera.se