Att främja gemenskap – ett gott exempel

Det har säkert inte undgått er att Riksföreningen Äldres Hälsa har tagit fram ett studiecirkelupplägg, Hälsocirkeln, utifrån vårt skriftliga material Hälsoguiden – för ett hälsosamt åldrande. Under våren 2023 har föreningen utbildat drygt 40 cirkelledare från olika orter runt om i landet.

En av alla utbildade cirkelledare är Anneli Larsson som är seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun. Där har hon startat upp en så kallad seniorhälsoskola med utgångspunkt från Hälsocirkeln, men även med praktiska inslag i form av dans, rörelse, balans och skapande aktiviteter.

Stort intresse

Anneli märkte tidigt att intresset var stort och att succén var ett faktum. Fler anmälde sig än vad som fick plats och femton lyckliga pensionärer blev utvalda att delta i seniorhälsoskolan. Arrangemanget blev så lyckat att det till och med uppmärksammades med en artikel i Helsingborgs Dagblad.

Seniorhälsoskolan i Bjuvs kommun

Vi har kontaktat Anneli för att höra mer om deras seniorhälsoskola och hur de har inspirerats av Hälsocirkeln.

Vad innebär Seniorhälsoskolan?

– Seniorhälsoskolan är ett samarbete mellan Hälsofrämjande och Förebyggande verksamheten inom Bjuvs kommun och Medborgarskolan i Helsingborg. Jag, Anneli Larsson, är seniorhälsokonsulent och har varit kursledare tillsammans med Åsa Larsson från Medborgarskolan. Vi har haft 15 deltagare, varav 13 kvinnor och två män i åldrarna 66 år till 79 år. Vi träffades i två timmar vid 16 tillfällen (två tillfällen per vecka i åtta veckor). Närvaron var 86 procent.

På vilket sätt har ni hämtat inspiration från Hälsocirkeln?

– Hälsocirkeln har varit stommen i Seniorhälsoskolan och de åtta tematräffarna har legat till grund för de aktiviteter som vi har kompletterat med. Ett exempel var träffen om ”Lustfyllda och värdefulla måltider” där vi kompletterade med ett gemensamt besök på en restaurang i anslutning till ortens äldreboende där seniorer kan äta alla dagar i veckan till ett bra pris och utan att behöva förbeställa. Gruppen har redan bokat in återträffar i form av gemensam lunch den första fredagen i månaden. Några andra aktiviteter som vi testade var digital gympa som finns på kommunens hemsida, men även aktiviteter i form av sittyoga, linedance och seniorshake. Även balanspromenad och balansövningar tillsammans med en av kommunens sjukgymnaster och skapande aktiviteter med levande blommor, qigong till musik, walk & talk samt mindfullness i skogsmiljö och koreograferad ”balansgympadans” till musik. Det vi har tyckt har varit viktigt är att aktiviteterna som presenterats går att fortsätta med även efter kursen.

Hur har deltagarna upplevt er Seniorhälsoskola?

– Kursdeltagarna har enbart varit positiva till Seniorhälsoskolan och flera har uttryckt att det överträffat deras förväntningar.

Hur finansierade ni Seniorhälsoskolan?

– En lokal bank här har varit med och sponsrat Seniorhälsoskolan. Deras sponsring möjliggjorde dessutom att vi kunde trycka upp t-shirts och vattenflaskor till deltagarna. Vi köpte även in gummiband för styrketräning som deltagarna fick med sig hem för fortsatt träning i hemmet efter en introduktion under en av träffarna. Även den gemensamma lunchen som deltagarna bjöds på finansierades med hjälp av sponsringen.

Kan du berätta mer om hur ni arbetar för att främja gemenskap hos äldre?

– Bjuvs kommun erbjuder träffpunkter för seniorer i våra tre byar/kommundelar. Vi samverkar med biblioteket, studieförbund, pensionärsföreningarna men också med föreningar som arrangerar seniorverksamheter som exempelvis bowling, bollklubb och friluftsfrämjandet. Detta gör att vi kan hänvisa till varandra och därmed också ge den enskilde senioren ett större smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan. Vi inom kommunen kan inte göra allt själva och därför är samverkan oerhört viktigt – vi kompletterar varandra himla bra.

Kan du rekommendera andra kommuner att starta upp något liknande?

– Jag kan absolut rekommendera andra kommuner att inspireras av detta. Seniorhälsoskolan har bland annat genererat fler besökare på våra träffpunkter, vilket är väldigt roligt!

Vad har ni som kommun vunnit på att bedriva Seniorhälsoskolan?

– Vi har sett många positiva effekter av detta! Det har skapats relationer mellan deltagarna som har resulterat i att de har börjat träffas privat och hela gruppen har bokat in regelbundna återträffar. En annan vinst är ett ökat förebyggande tänk inför framtiden – vi tänker oss någon form av kortare hälsosamtal. Vi har dessutom fått in kunskap och erfarenheter vad gäller teoriblocken, exempelvis hur seniorerna tänker kring ensamhet och mycket annat. Det har framkommit önskemål om studiecirklar och vi kommer att fortsätta med konceptet Seniorhälsoskolan till hösten, då i en av våra andra byar – Ekeby.

Röster om Seniorhälsoskolan i Bjuv

Nedan följer några röster om Bjuvs kommuns Seniorhälsoskola i form av citat som är hämtade ur artikeln ”Pensionärer i skolbänken – med dans på schemat” som publicerats i Helsingborgs Dagblad.

Första träffen var i onsdags. Då pratade vi om förundran. Det handlar om att öppna sig och att öppna sinnena. Det var givande.” – Deltagare i Seniorhälsoskolan.

Sedan är det ju en social grej för dem som är ensamma. Det är säkert ganska nyttigt.”

– Deltagare i Seniorhälsoskolan.

Jag kunde inte varit gladare, det känns som att det är helt rätt. Jag har redan fått ett kvitto på att det funkar.” – Anneli Larsson, seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun och kursledare.

 

Hälsocirkeln – en studiecirkel för ett hälsosamt åldrande

Ett stort tack till Anneli Larsson från Bjuvs kommun för deltagande i vår cirkelledarutbildning för Hälsocirkeln! Samt tack för denna inspirerande intervju om Bjuvs kommuns Seniorhälsoskola. Vi vill även tacka alla andra som har deltagit i vår cirkelledarutbildning!

Är du också intresserad av vår cirkelledarutbildning? Anmäl ditt intresse inför kommande utbildningstillfällen här.

 

 

 

Källor:

Anneli Larsson, seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun

Helsingborgs Dagblad