Fysiska symptom på depression

Fysiska symtom på depression

 I detta inlägg ska vi titta närmare på sju fysiska symtom som kan vara tecken på depression som idag är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa.  Var tredje kvinna och var femte man över 77 år besväras av psykisk ohälsa, främst i form av ångest, och depression beskrivs ofta som den vanligaste förekommande formen av psykisk ohälsa hos äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten kan depression beskrivas som ett folkhälsoproblem.

 

Ett hot mot såväl den fysiska som psykiska hälsan

Depression är ett tillstånd som inte bara drabbar en individ genom psykisk smärta, som ofta yttrar sig i form av känslor av nedstämdhet och hopplöshet, utan även kan visa sig genom fysiska symtom och fysisk smärta.

I vår västerländska kultur förknippar vi vanligtvis inte depression med fysisk smärta, men det finns kulturer som faktiskt gör det. Ofta är det kulturer där det är ”tabu” att tala öppet om psykisk hälsa och ohälsa. Några exempel är kinesisk och koreansk kultur där depression betraktas som en myt. Detta resulterar i att patienter, omedvetna om att fysisk smärta kan vara ett tecken på psykisk stress, uppsöker läkare för att behandla sina fysiska symtom istället för att beskriva depression.

Det är dock viktigt att komma ihåg att depressionen även kan yttra sig genom fysiska symtom och försöka att kontinuerligt känna efter hur man mår i kropp och sinne. Fysiska symtom kan signalera när en depressiv period är på väg att inledas eller hjälpa dig att avgöra om du lider av en depression. Dessutom visar detta att en depression påverkar den övergripande hälsan och välbefinnandet negativt.

Sju fysiska symtom på depression

Här nedan beskrivs de vanligaste fysiska symtomen som kan tyda på depression:

  1. Mental trötthet/utmattning eller konstant energibrist

Mental trötthet (hjärntrötthet) är ett vanligt förekommande symtom vid depression. Då och då upplever vi alla minskad energi och ofta förknippar vi utmattning med stress, men faktum är att även depression kan orsaka utmattning och även koncentrationsproblem och irritation samt apati.

Dr Maurizio Fava vid Clinical Research Program, Boston’s Massachusetts General Hospital, menar att personer som lider av depression ofta upplever en sämre sömnkvalitet vilket innebär att de tenderar att känna sig trötta även efter nätter då de har fått tillräckligt med sömn.

Det kan dock vara svårt att avgöra vad som orsakar trötthet och utmattning om individen dessutom besväras av någon sjukdom, infektion eller virus då även dessa tillstånd tenderar att orsaka trötthet.

Ett sätt att avgöra om tröttheten och utmattningen kan bero på depression är att fråga sig följande:

  • Förekommer en känsla av ledsenhet?
  • Förekommer en känsla av hopplöshet?
  • Förekommer en känsla av anhedoni (oförmåga att känna lust och tillfredsställelse, framför allt i form av fysisk njutning och glädje av social samvaro men också att njuta i andra bemärkelser och sammanhang)?
  1. Minskad smärttolerans (allt smärtar mer)

Har du någonsin upplevt stark smärta utan att finna någon fysisk orsak till din smärta? Det finns studier som visar på ett samband mellan depression och minskad smärttolerans samt att smärta och värk har en större påverkan på personer som lider av depression.

Det kan vara svårt att avgöra vad som är den ursprungliga orsaken (smärta eller depression) men det är viktigt att utreda dessa tillstånd tillsammans, inte minst vid behov av medicinering. Det finns forskning som tyder på att behandling med antidepressiva mediciner inte bara bidrar till att lindra depressionen utan dessutom kan bekämpa smärtan.

  1. Ryggvärk eller ömma muskler i hela kroppen

Ryggvärk kan så klart bero på andra orsaker, men det kan också vara ett tecken på depression. En studie från 2017 som genomfördes vid kanadensiska universitet, och som involverade över tusen studenter, fann ett samband mellan depression och ryggvärk.

Psykologer och psykiatriker har länge misstänkt ett samband mellan emotionella problem och kronisk värk, det forskas fortfarande mycket på detta område samt på sambandet mellan depression och kroppens inflammatoriska svar.

Nyare forskning visar att inflammation i kroppen kan ha ett samband med nervkopplingar i hjärnan då man misstänker att inflammation kan avbryta signaler i hjärnan, och därmed kan ha ett samband med tillstånd som depression och hur vi behandlar depression.

  1. Huvudvärk

Nästan alla upplever besvär med huvudvärk då och då, detta gör att vi sällan tar huvudvärken på allvar. Stress och konflikter av olika slag kan orsaka huvudvärk, men det behöver inte alltid bero på en stressfull situation. Om du upplever huvudvärk nästan dagligen kan det vara ett tecken på depression.

Ofta handlar det om spänningshuvudvärk, ungefär i höjd med ögonbrynen, och kan lindras med hjälp av värktabletter även om tillståndet tenderar att återkomma regelbundet. Ibland kan kronisk spänningshuvudvärk vara ett symtom på svår depressiv sjukdom. Vid depression förekommer dock ofta andra symtom som indikerar att huvudvärken kan vara förknippad med psykisk ohälsa. Personer som lider av depression upplever ofta även andra symtom som känslor av ledsenhet, irritation och minskad energi.

  1. Ögonproblem eller minskad syn

Upplever du att synen är suddig? Förutom att ett depressivt tillstånd kan få världen att se grå och blek ut, visar en tysk studie från 2010 att detta tillstånd även kan påverka synen. I studien ingick 80 personer där de med besvär av depression hade svårigheter att se skillnader i svart och vitt. Detta kallas inom forskning ”contrast perception” (ungefär kontrastperception), och kan förklara varför depression kan få världen att se dimmig ut.

  1. Magbesvär och värk i buken

En känsla av värk och kramp i magen är ett av de vanligaste förekommande symtomen på depression, även om det är lätt att misstolka det som gas eller andra besvär. Forskare vid Harvard Medical School menar att obehag i buken såsom kramper, uppblåsthet eller illamående kan vara ett tecken på försämrad psykisk hälsa.

Men vad är då kopplingen? Enligt forskare vid Harvard kan depression orsaka (eller bli ett resultat av) ett inflammerat matsmältningssystem, med en smärta som lätt kan misstolkas som sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, inflammatory bowel disease) eller känslig tarm (IBS, irritable bowel syndrome).

Läkare och forskare refererar ibland till magen som ”den andra hjärnan” då man har funnit en koppling mellan maghälsan och psykiskt välbefinnande. I vår mage finns många goda bakterier och om det uppstår en obalans av goda bakterier kan detta i sin tur framkalla symtom som oro, ångest och depression. Det går att motverka detta genom en balanserad kost och probiotika som främjar maghälsan och därmed även kan påverka det psykiska välbefinnandet. Mer forskning inom detta område behövs dock ändå.

  1. Matsmältningsbesvär

Matsmältningsbesvär, såsom förstoppning och diarré, är besvärligt och beror ofta på matförgiftning eller virus, vilket innebär att det ibland antas bero på en fysisk orsak även då detta inte är fallet. Känslor såsom exempelvis ledsenhet, oro och ångest kan störa matsmältningssystemet. En studie från 2011 visar på ett samband mellan oro/ångest samt depression och gastrointestinal smärta (smärta i buken).

Hjärnan kommunicerar genom smärta

Om du upplever svårigheter att identifiera och prata om svåra känslor såsom ledsenhet, ilska och skam kan detta bidra till att känslor manifesteras på olika sätt i kroppen. Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och kan orsakas av olika faktorer såsom genetik, olika former av trauma eller hjärnkemi.

Om du upplever besvär med något av ovan nämnda fysiska symtom under en längre tid är det klokt att kontakta din vårdcentral. Personer som lider av depression behöver ofta professionell hjälp i form av terapi och medicinering. Om du upplever något av ovan nämnda fysiska symtom, be om att få bli screenad (undersökt) för depression och ångest så att din vårdgivare kan koppla in eller hänvisa dig vidare till den hjälp som du behöver.

Källor:

Healthline.com – ”7 Physical Symtoms That Prove Depression Is Not Just ’In Your Head’”

Folkhälsomyndigheten

Wikipedia.com