Samarbete med Sehlhall Fastigheter

Samarbete med Sehlhall Fastigheter

Riksföreningen Äldres Hälsa är glada över att kunna meddela att föreningen har fått finansiellt stöd från Sehlhall Fastigheter under år 2020.

Sehlhall Fastigheter bygger social infrastruktur i form av fastigheter som är anpassade för vård, omsorg och skola vilket utgör en viktig och självklar del i ett välfärdssamhälle och vårt sociala skyddsnät. Social infrastruktur möjliggör och säkerställer samhällets trygghet, välmående och hälsa genom att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner som är tillgängliga för samtliga medborgare.

En viktig aktör

Riksföreningen Äldres Hälsa har tidigare tagit upp den aktuella situationen för många äldre som tvingas bo hemma i ordinärt boende allt längre med anledning av brist på boendeplatser i särskilt boende. Vi står inför en demografisk utmaning med en befolkning som blir allt äldre och där äldre som målgrupp därför blir allt fler. Att vi blir allt äldre är i sig en positiv utveckling, däremot ställer det krav på samhället att kunna ställa om för att möta äldres behov som i takt med en åldrande befolkning kommer att öka framöver.

En viktig del för att kunna möta både aktuella behov idag och väntade behov framöver är, som vi ser det, att satsa på olika boendeformer för äldre och där blir själva fastigheterna minst sagt betydelsefulla.

Ett viktigt samarbete

Vi är glada och tacksamma över det stöd som vi har fått från Sehlhall Fastigheter för att kunna utveckla och förstärka samhället i den mån vi kan, och hoppas på ett långt och givande samarbete.

Tack Sehlhall Fastigheter!