Hälsofrämjande effekter av fågelsång

Att vi mår bra av att spendera tid i naturen, i trädgården och nära växter är vetenskapligt bevisat sedan länge. Hör vi dessutom fågelkvitter när vi är ute i naturen så skördar vi ännu fler hälsoeffekter.

Åtskilliga studier visar fågelkvitters positiva effekt på vår hälsa och det sägs att fågelsång är hjälpsamt för den som blir stressad av höga ljud och buller, men även för den som vill släppa stress och ångest eller enbart stärka sin mentala hälsa.  

10 vetenskapligt bevisade hälsoeffekter av fågelsång 

  1. Själva ljudfrekvensen när fåglarna sjunger hjälper våra hjärnor att slappna av och starta om. Att höra fåglar sjunga ger även en förtröstan då själva sången signalerar att fågeln är trygg. 
  2. Fågelsång är ofta förknippat med vår och sommar och därtill positiva minnen. Många känner lyckokänslor av att höra fåglar sjunga.
  3. Fåglar sjunger som mest i gryningen. Hör vi dem sjunga vid den här tidpunkten så blir våra hjärnor stimulerade, vi blir mer produktiva och vi har lättare att fokusera.
  4. En studie från 2022 visar att fåglars sång lindrar både ångest och paranoia. Samma studie visade även att ljud från bilar gjorde folk mer deprimerade.
  5. En studie utförd på personer med diagnosen depression visade att dagligt fågelkvitter stärkte den mentala hälsan på sikt.  
  6. Att höra inspelad fågelsång ger även det hälsoeffekter. En studie där bensinmackar spelade fågelsång på sina toaletter visade dubbelt så många nöjda kunder jämfört med tidigare.
  7. En studie om fågelsång, där deltagare med diagnosen depression deltog, visade inte bara ett lättare sinne för stunden hos deltagarna utan även att den positiva effekten höll i sig långt efter att de hade hört fågelsången. Ungefär sex minuters fågelsång räcker för att dra nytta av de positiva hälsoeffekterna.
  8. Ju fler fåglar som sjunger samtidigt desto bättre är det för vår mentala hälsa.
  9. En hypotes kring varför fågelsång är läkande är att det är en så kallad soft fascination, det vill säga en aktivitet som fångar vår uppmärksamhet samtidigt som den låter vårt sinne återhämta sig.
  10. Flera studier visar att fågelsång sänker både blodtrycket samt kroppens kortisolnivåer.

Med tanke på fågelsångens positiva effekter på hälsan vill vi uppmuntra alla som har möjlighet att ge sig ut i naturen så här års och njuta av all vacker fågelsång, eller bara öppna upp fönstret för att släppa in dessa välgörande toner.

Källor:

The benefits of birdsong

How birdsongs improve mental health

Birdsong benefits