Hälsofrämjande insatser för äldre

I ett flertal kommuner runt om i landet har man fört in hälsofrämjande insatser så att seniora individer ska få stöd att leva ett glädjefyllt, självständigt och friskt liv så länge som möjligt. Genom att applicera tidiga och förebyggande insatser vill man bidra till att upprätthålla förmågor som möjliggör självständighet.

I Båstads kommun har man ett brett tänk kring hälsofrämjande åtgärder och man erbjuder kommunens äldre allt från social gemenskap, balansträning för att förebygga fall, gympa, kulturella aktiviteter, naturupplevelser, föreläsningar och kurser inom välfärdsteknik. 

Ett initiativ är Måltidsklubben där alla över 65 år bjuds in till gemensam lunch. Att äta tillsammans och uppleva social samvaro förhöjer ofta upplevelsen av måltiden. En annan idé som kommunen arbetar med är Snackekafé, som finns på flera platser i landet, där alla över 65 år bjuds in för att fika och umgås tillsammans. Snackekafé gästas även av olika föreläsare såsom Vanessa Reyners som i våras föreläste om hur naturen kan användas för att hitta återhämtning och balans i tillvaron. Bertil Jönsson är initiativtagare till Snackekaféer runt omkring Simrishamns kommun som en del i projektet ”Ensamhet hos äldre i ordinärt boende i Simrishamn kommun”. Samtalshar blivit mycket uppskattade och har gästats av föreläsare såsom Björn Ranelid. 

Båstads kommun samarbetar även med den ideella föreningen Drivkraft. Tillsammans har de tagit fram projektet Drivkraft Senior för att minska ensamhet hos äldre. Projektet går ut på att främja sociala kontakter för seniorer. Drivkraft har länge arbetat med att minska ensamhet hos ungdomar men riktar nu in sig även på äldre. 

Jessika Grundström Ahldin, grundare av Drivkraft, berättar om bakgrunden till initiativet;

”Under pandemin när samhället stängde ner försvann ett flertal mötesplatser och den ofrivilliga ensamheten ökade. Framförallt var det många äldre som blev isolerade. Därför har vi startat Drivkraft Senior. Vi vill öppna upp samhället för de äldsta, med en ny vän, en promenad eller en fika.”

Tanken är att om man känner sig ensam så kontaktar man Drivkraft Senior som har ett nätverk av frivilliga som därefter matchas ihop med en allt efter ens personliga önskemål. På så vis kan man hitta en ny vän i vardagen eller ett bollplank.

Än så länge finns Drivkraft Senior endast i Båstad, Helsingborg och Malmö. Bor du i en annan del av landet och söker nya vänner kan appen Mötesglädje rekommenderas. Appen är framtagen av seniorer för seniorer och syftar precis som Drivkraft Senior till att skapa kontakt med likasinnade. I appen kan du sedan knyta nya kontakter, anordna och delta i olika aktiviteter. På SPF seniorers hemsida finns utförlig info om hur du laddar ner appen och sedan använder den. Klicka här för att komma till instruktionen.

Online finns många möjligheter till att knyta nya kontakter men också möjligheter att komma i kontakt med den där gamla barndomsvännen. Vi kan på så vis öka den sociala gemenskapen som är så viktig för vårt välbefinnande. SeniorNet fokuserar på digital gemenskap och beskriver sig själva som ”en ideell seniorförening med seniorer som lär seniorer att använda digital teknik.” Föreningen anordnar ett flertal olika kurser i IT-teknik men informerar också om digital säkerhet för att undvika bedrägerier. Föreningens syfte är att ge alla seniorer möjlighet till digital gemenskap.

För den som inte vill sitta bakom en skärm för att uppleva gemenskap och istället komma ut och röra på sig och på så vis träffa andra, så anordnar de flesta kommuner utomhusaktiviteter och träning för äldre. 

När Eva Klang Vänerklint tog över som socialchef i Hörby kommun hade hon en tydlig vision; ”Jobbar man hälsoförebyggande så spar man pengar i slutändan.” Hon införde därför gratis träning för alla över 75 år. Dels som en hälsoförbättrande åtgärd men också för att minska ensamhet. ”Målet med detta är att kommunens äldre ska bli så pass självständiga att de kan träna själva.” Kommunen införde även gratis broddar till äldre, ett led i att främja fysisk aktivitet. Eva Klang Vänerklint fortsätter. ”När vi erbjöd broddarna hade vi en lång kö till kommunhuset och initiativet sparade nog en hel del höft- och benbrott.” ”Målet är att neddragna mungipor ska övergå till glada miner. Den visionen ska genomsyra all kommunal verksamhet, inom LSS och äldreomsorg. Lyckas vi med förebyggande arbete inom välfärden så främjar vi folkhälsan och pengarna räcker längre.” 

Är du sugen på nya aktiviteter eller ny gemenskap så ta kontakt med din kommun för att se vad de har att erbjuda!

Källor:

Båstads kommun förebyggande hälsoarbete

Drivkraft senior

Instruktion till att ladda ner appen mötesglädje

Seniornet

Gratis träning ger hälsolyft för äldre

Uppskattat besök på kommunens samtalskafé