Hur hetta påverkar vår livskvalitet

”Heatflation, lägg ordet på minnet”, så skriver ekonomijournalisten Andreas Cervenka i Aftonbladet. Det Cervenka syftar på är förstås hur ett hetare klimat påverkar matpriserna.

Ett exempel är Spanien, som producerar ca 40 procent av världens olivolja. Vårens extrema torka halverade landets olivproduktion och gjorde olivoljan rekorddyr. ”Bristen på regn har påverkat matpriserna länge, men i år är det extremt”, säger Jonas Widlund, som är inköpschef på Fontana som importerar mat från Medelhavsområdet. 

Det är inte bara torkan som påverkar livsmedelsproduktionen, även bränder och översvämningar förstör skördarna. En stor del av världens matproduktion produceras dessutom i klimatrisk-områden, områden särskilt utsatta för torka, bränder och översvämningar. Enligt finansinstitutet Morgan Stanley så ligger 44 procent av världens veteproduktion, 43 procent av risproduktionen samt 32 procent av majsproduktionen, i särskilt drabbade områden. I rena pengar hotas 314 miljarder dollar i årliga intäkter av naturkatastrofer orsakat av ett förändrat klimat.

Även Sveriges skördar har drabbats. Försommaren bjöd på minimala regnmängder, vilket resulterade i en torka, som trots ordentligt med regn under både juli och augusti, bidrog till nödslakt, uteblivna skördar och stigande priser. 

Spannmålsskörden är grunden i det svenska jordbruket. ”Årets skördeprognos pekar på ett långsiktigt behov av klimatanpassning inom svenskt lantbruk”, menar Magnus Kagevik, VD för Lantmännen. ”Torka och översvämningar har även blivit allt vanligare de senaste åren, en direkt  följd av klimatförändringarna. Bönderna kommer därför att bli tvungna att tänka om kring bevattning samt att satsa på att odla grödor som tål torka bättre.”

Även våra kroppar påverkas av ett klimat med fler återkommande värmeböljor. Hetta kan vara direkt livsfarligt för kroppen och slår allra starkast mot barn, gravida kvinnor samt äldre enligt en rapport från UNICEF.  I juni dog exempelvis 44 personer i Indien till följd av hettan. I Portugal och Spanien uppskattas så många som 1000 personer ha dött pga av sommarens höga temperaturer.

Men vad är det egentligen som händer i kroppen vid hetta? Virpi Kollanus, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors förklarar; ” När omgivningen är varm så försöker kroppens system reglera temperaturen till en normal nivå. Detta innebär att blodkärlen utvidgas och blodcirkulationen ökar, på så vis kan man styra värmen till huden och därifrån kan den sedan stråla ut i luften. Samtidigt börjar även hjärtat att slå snabbare för att hålla blodtrycket på en tillräckligt hög nivå. Vi börjar även att svettas. Denna process anstränger både hjärtat, blodomloppet samt andningssystemet, vilket kan vara påfrestande för dem med bakomliggande sjukdomar samt äldre.”

Kollanus fortsätter; ”Personer över 70 år blir särskilt påverkade av hetta. Detta på grund av att åldrande kroppar är sämre på att reglera värme. Äldre svettas heller inte lika mycket som yngre. Värmeutmattning kan sakta blir värre och värre under flera dagar. Det smyger sig på.” Hon fortsätter; ”Denna process kan även ske inomhus. Många äldre spenderar en stor del av sin tid i sitt hem och därför är det viktigt att hålla sin bostad sval.” 

Det kan ta ett tag för kroppen att vänja sig vid hetta. Ibland tar det några dagar, ibland tar det veckor. I praktiken handlar det om hur snabbt kroppen kan reglera värme och bibehålla en god vätskebalans. Kollanus menar också att det inte bara är vi människor som måste anpassa oss efter hettan. Det är även viktigt att samhället klimatanpassar exempelvis äldreboenden, för att klara värmeböljor. 

Även vår tillgång till vatten påverkas av hettan. I Uruguay fick det extrema följder då man i våras på grund av den senaste tidens torka beslutade sig för att blanda in saltvatten i dricksvattnet. Vattenbristen är den värsta på 74 år uppger myndigheterna enligt Reuters. Den ökade mängden salt blev en enorm hälsorisk för de med högt blodtryck och njursjukdomar.

Även i Sverige så har vattenransonering skett den senaste tiden. Trots den regniga sommaren har många platser runt om i Sverige låga grundvattennivåer. ”Det är viktigt att vi är sparsamma med vattnet och gör upp lokala planer för att möta framtidens krav” säger Matilda Valman, koordinator för forskningsprojektet Hållbar Vattenanvändning vid Lunds Universitet. Projektet har pågått i snart ett och ett halvt år och syftar till att skapa en förberedelseplan som kan användas om det i framtiden skulle uppstå akut vattenbrist i Sverige.

Vi på Riksföreningen Äldres Hälsa ser allvarligt på hur vår hälsa redan nu påverkas av klimatförändringarna. Vi ser det som ytterst nödvändigt att snarast möjligt klimatsäkra Sverige för att stå emot den påverkan ett förändrat klimat innebär. Det går att klimatanpassa Sverige för att vi alla ska kunna upprätthålla den livskvalitet vi ofta tar för given. Mer om hur vi kan klimatanpassa oss kommer i nästkommande blogginlägg, så håll utkik. 

 

Källor:

Torkan tvingar bönder att ställa om

Sämre spannmålsskörd till följd av torkan

Heatflation ett ord ni bör lägga på minnet

Såhär reagerar kroppen på hetta

Dricksvattnet snart slut i Uruguay

Vattenbrist skapar konflikter i södra Sverige

Olivolja blir rekorddyr efter torka i Spanien

How investors are underpricing climate risks