Klimatförnekarens mekanismer

Sommarens nyhetsflöde har präglats av det extrema väder som drabbat världen. Skog, motsvarande en yta stor som hela Nederländerna, har brunnit ned i Kanada. Öar såsom Rhodos, Sicilien och Korfu har drabbats av kraftiga skogsbränder och nu senast Maui, vars stad Lahaina har blivit totalt ödelagd. Därtill har kraftiga skyfall förstört både infrastruktur och skördar runt om i hela världen.

Juli blev den varmaste månaden som någonsin uppmätts. Forskarvärlden är eniga. En varmare planet har bidragit till ett förändrat klimat och klimatkrisen är nu ett faktum. Orsakat av oss människor genom utsläpp av fossila bränslen och ett ytterst aggressivt sätt att bruka naturens resurser.

Klimatforskarna har varnat om detta länge, men många har slagit dövörat till. Enligt studier från Yale University så har Sverige flest klimatförnekare i hela EU. Forskning nonchaleras med argument som; 

”Det är bara sommar”. ”Vi kan väl inte göra något åt vädret” ”Enligt min pappas dagbok var det varmt om vintern förr också” ”Vadå, Sverige är ju så litet inte behöver väl vi minska utsläppen, det är länder som Kina som bör skärpa sig” eller ”Vadå jorden blir varmare? Här i Sverige är det ju en regnig kall sommar”.

En stor del av argument som dessa verkar grunda sig på okunskap. Det är skillnad mellan väder och klimat. Vädret skiftar, medan klimatet är sammantaget den globala trenden. Klimatförändringarna har bidragit till att vädret blivit både mer extremt och även mer oförutsägbart. En vanlig missuppfattning är, att om planeten blir varmare så borde det inte regna.  En varmare planet med värmeböljor utesluter inte nederbörd. Snarare är det tvärtom. Sverige har fått både fler sommardagar samt ökad mängd nederbörd sedan 1970-talet. Detta pga att varmare luft innehåller mer vattenånga, vilket i sin tur bidrar till mer regn. 

I Norden fick vi i dagarna besök av ovädret Hans. Den kraftiga stormen drog med sig stora mängder regn över både Sverige och Norge med översvämningar och jordskred som resultat. Enligt forskare blev Hans så kraftfull pga klimatförändringarna. Bland annat pga världshavens höjda temperaturer. Varma hav genererar ånga som i sin tur bildar regnmoln som resulterar i extra kraftiga skyfall. 

Nyhetsmedia som SVT, SR och Dagens Nyheter rapporterar dagligen om klimatkrisen. Även Påven, Franciskus, gick tidigare i somras ut på Twitter (numera X) där han uppmanade mänskligheten att bromsa utsläppen. Folk lider, folk dör, ekosystem kollapsar och återuppbyggnad av det extremvädren orsakar kostar därtill multum.

Trots presenterad forskning och upprepat extremväder i olika former världen väljer en del fortfarande att envist blunda för det som många andra ser som uppenbart. Men vad beror detta på? Vad är det för mekanismer som styr ett sådant beteende?

Enligt studier handlar förnekelse ofta om att man inte vill ändra sitt beteende. Det kan ha med prestige att göra men även pga bekvämlighet. Människan tenderar att agera (eller inte agera) beroende på hur information framställs. Man värderar risker vs fördelar helt beroende på hur man tolkar budskapet. Generellt lutar vi åt att välja det alternativ där vi har minst att förlora snarare än det alternativ där vi har mest att vinna. Eller förenklat: Att förlora 1000 kronor gör oss mer arga än att vinna 1000 kronor gör oss glada. 

En annan vanlig bakomliggande mekanism till förnekelse är att man vill skydda sig från oro. I detta fall blir verkligheten för överväldigande och för svår att ta in. Man väljer hellre att leva i förnekelse istället för att må dåligt. Förnekelse handlar ofta om hopplöshet. Man känner att man inte har makt över situationen och då ser man hellre att den inte existerar. På så vis undviker man att ta ansvar för situationen. 

Riksföreningen Äldres Hälsa tror på forskningen och hoppas att fler tar till sig de forskningsresultat som finns. Vidare hoppas vi på politiker och andra beslutsfattare, såväl nationellt som internationellt, börjar agera för att stoppa sen negativa utveckling som vi tyvärr ser idag. Vår hälsa är nära sammankopplad med vår planets hälsa, det bör därför ligga i allas intresse att motverka klimatförändringarna.

Källor:

Yale

Denial as a defense mechanism

They tricked us into thinking it

Skyfallen är en svensk tickande klimatbomb

Juli den varmaste månad som har uppmätts

Feberheta hav och klimatförändringar göder monsterovädret Hans