IMHL:s evenemang gick av stapeln i Stockholm i år!

Äldres Hälsa på IIMHL:s evenemang

IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) och deras årliga evenemang, i år med temat Building Bridges Beyond Borders, hölls i Stockholm i maj 2018 – vi var där!

IIMHL står för International Initiative for Mental Health Leadership och är ett unikt nätverk och samarbete mellan olika länder inom Europa, Nordamerika och Oceanien som fokuserar på att skapa de bästa möjligheterna till en positiv utveckling inom området psykisk hälsa. Syftet är att detta forum ska vara en plattform för ledare inom området att dela med sig av innovationer, nätverk och problemlösningar mellan länder och myndigheter genom Leadership Exchanges (ungefär ledarskapsutbyte) inom området psykisk hälsa och välbefinnande.

Mer än 4 000 ledare från olika länder

Mer än 4 000 ledare har hittills gått med i IIMHL-samarbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för psykisk hälsa inom alla sektorer över ett livsspann. Ledare finns representerade från länder som exempelvis Australien, England, Irland, Kanada, Nya Zeeland, Skottland, Sverige och USA.

Buildning Bridges Beyond Borders – Stockholm 2018

Riksföreningen Äldres Hälsa blev medlemmar i IIMHL under våren 2018 och deltog alltså i deras årliga event 2018 som denna gång ägde rum i Stockholm. Det resulterade i två inspirerande dagar som anordnades av Socialstyrelsen med föreläsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa hos äldre samt studiebesök på Silviahemmet och Silviabo som erbjuder dagverksamhet och anpassat boende för personer med demenssjukdom. Det var två otroligt givande dagar som utmynnade i diskussioner och kunskapsutbyte med personer från bland annat Holland och Kanada samt andra svenska föreningar.

Resten av veckan fokuserade på Leadership Exchange och ägde rum i Annexet vid Globen. Under dessa resterande dagar låg fokus på föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och workshops inom ämnet psykisk hälsa/ohälsa. I likhet med veckans första dagar var även dessa mycket givande och inspirerande för Riksföreningen Äldres Hälsas arbete i vår strävan att finna idéer som kan förbättra situationen för äldre personer som lider av psykisk ohälsa.

Tack IIMHL för en inspirerande och mycket givande vecka!

Tack IIMHL för denna otroligt givande vecka! Vi ser fram emot fler event kommande år! Nästa event hålls i Washington DC (USA) i september 2019 med temat Leading the Way Forward: Access, Accountability and Action, det är dock oklart om Riksföreningen Äldres Hälsa har möjlighet att delta vid just detta tillfälle.

Källa: https://iimhl.se/