Kognitiv träning

Den kognitiva förmågan sätts ned vid stigande ålder, även ifall det inte går så pass långt som att man utvecklar demens. Sudoku och att lösa korsord vet vi sedan tidigare är bra för hjärnans stimulans. Men det finns fler sätt att träna hjärnan och den kognitiva förmågan.

Som Öivind Toverud nämnde här så har datorspel hjälpt honom att förbättra sin kognitiva förmåga. Han nämner att hans koordination har förbättrats genom att hjärnan skickar impulser till fingrarna när han spelar. På så vis har hans finmotorik blivit bättre.

Hjärnan mår bra av aktivitet. I ett datorspel med snabba händelser så behöver vi snabbt kunna agera vilket leder till att vår reaktionsförmåga stärks. Även synen tränas upp av de snabba förändringarna på skärmen. Hjärnan lär sig även att filtrera bort det som är oviktigt vilket leder till bättre koncentrationsförmåga.

Ishockey är en sport där det också händer mycket på kort tid. En snabb reaktionsförmåga är viktigt att ha. AIK Hockey har tagit fasta på detta och förutom isträning, fys och teknik så får spelarna även träna upp sin kognitiva förmåga. Även fotbollslag som IFK Göteborg, Liverpool FC samt Borussia Dortmund gör liknande i sin träning.

Spelarna får övningar som går ut på att förbättra reaktionsförmågan, samt öka samarbetet mellan höger och vänster hjärnhalva. Ett exempel är att hålla två tennisbollar i vardera hand. Kasta upp den ena bollen samtidigt som du släpper ned den andra bollen till marken. Fånga därefter bägge igen. Svårare än man tror.

Metoden heter Life Kinetik. Träningsformens fokus är att utveckla hjärnan. Målet är att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller. Metoden är rörelsebaserad och går ut på att göra ovana rörelser och rörelsekombinationer samtidigt som man får en tankeuppgift. Detta hjälper hjärnan att ta nya tankegångar.

Övningarna försvåras vartefter för att eftersträva utveckling. När hjärnan lärt sig en rutin läggs en ny rutin till direkt. Den överraskande framgången i att klara en ny rörelseuppgift bidrar till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan. 

Det finns en del studier som bedrivits kring Life Kinetik där man via MRT bilder kunde se en klar förbättring av konnektiviteten mellan olika områden i hjärnan. Vidare kunde studierna visa att hjärnans förmåga att processa visuell information hade förbättrats. Den motoriska reaktionsförmågan likaså. Slutligen visade studierna att koncentrationsförmågan stärkts hos ungdomar samt korttidsminnet förbättrats hos personer med demens.

 

Källor:

Hjärnträning för äldre

Hur tv-spel kan träna din kognitiva förmåga

Träningsprogram kan stärka dina kognitiva förmågor

Life Kinetik

Ett framgångsrecept för Liverpool och IFK Göteborg