Nu skärps kraven mot privata aktörer inom hemtjänsten

Flera kommuner strävar efter att förbättra omsorgen för äldre. Ett exempel är Stockholms stad som tidigare i år genomförde en granskning av privata aktörer inom hemtjänsten. Till följd av denna granskning har kraven nu skärpts för att hemtjänsten ska bli tryggare för såväl omsorgstagare som personal.

För att skärpa kraven har Stockholms stad beslutat att alla privata aktörer inom hemtjänsten måste erbjuda sin personal tillsvidareanställning med heltid. Om bolagen misslyckas med att uppfylla detta krav så blir påföljden att de fråntas sin rätt att bedriva hemtjänst i staden.

Ett ytterligare sätt att säkerställa en tryggare omsorg är att Stockholm Stad numera tar in referenser från andra kommuner när ett nytt bolag vill etablera sig i staden. Det här innebär att staden kan avslå ansökningar från aktörer som tidigare misskött sig.

Fyra bolag sägs upp

Granskningen har föranlett att Stockholm Stad nu sagt upp avtalet med fyra aktörer. Torun Boucher (V) som är äldreborgarråd i Stockholm förfasar sig över de brister som fanns inom bolagen och hoppas nu att granskningen ska resultera i tryggare anställningar för personalen och en tryggare hemmiljö för omsorgstagarna. Granskningen har exempelvis belyst vikten av säker nyckelhantering och vikten av rutiner gällande tvätt av personalkläder för att minimera risken för att personalen bär med sig smitta.

Men hur går det då till i praktiken om en hemtjänstaktör inte uppfyller de skärpta kraven? Enligt Torun Boucher får företaget en möjlighet att rätta till sina brister, men om dessa brister ändå inte korrigeras blir företaget uppsagt. Stockholms stads trygghetsjour och äldrelotsar slussar då berörda kunder vidare till Stockholms stads hemtjänst och även andra hemtjänstaktörer.

Riksföreningen Äldres Hälsa ser positivt på att kommuner granskar och arbetar aktivt för att förbättra omsorgen för äldre – vi anser helt enkelt att en trygg och säker omsorg ska vara en rättighet.

Källor:

Hårdare krav på hemtjänsten i Stockholm

Stockholm stad säger upp fyra hemtjänstbolag