Seniorer som ÄTUP inspiratörer- Förebygger undernäring och fall bland andra seniorer

Sedan den 1 november 2022 är det lagstadgat att alla som bedriver vård och omsorg för äldre ska ha rutiner för att upptäcka och förebygga undernäring. Idag riskerar ungefär 50 procent av Sveriges seniorer inom äldreomsorgen att drabbas av undernäring. Detta är orimligt säger Janina Blomberg, som tillsammans med Marie-Louise Ankersson grundat ÄTUP.

Janina Blomberg menar att det är lätt att förebygga undernäring hos äldre, det gäller bara att ha rätt kunskap. ÄTUP’s vision går ut på att erbjuda kunskapslyft om hur lätt det är att förebygga undernäring och behålla styrkan högt upp i åldern. Janina förklarar att undernäring är den vanligaste bidragande orsaken till de flesta fallolyckor eftersom undernäring ofta resulterar i att man tappar i muskelstyrka och står mindre stabilt. Om vi lär oss att förebygga undernäring så kommer vi därmed även att förebygga fallolyckor.

Inom initiativet ÄTUP har man tagit fram ett digitalt kunskapslyft för personal inom äldreomsorgen – yrkesverksamma som möter äldre personer inom hemtjänsten, på träffpunkter och/eller dagverksamhet. Personalen får under utbildningen lära sig vilken typ av mat en 80-åring behöver. En sak som tas upp är behovet av protein. Janina utvecklar:

”Det är inte många som förstår att en 80 åring är i större behov av protein än en 20 åring som tränar regelbundet. Detta är kunskap som de flesta behöver känna till.”

ÄTUP-metoden används nu av 40 äldreboenden och hemtjänstverksamheter där alla medarbetare arbetar tillsammans för starkare seniorer och minskad undernäring. 

Sollentuna kommun utbildar seniora ÄTUP inspiratörer

Som första kommun i Sverige har Sollentuna kommun nu utbildat seniora ÄTUP-inspiratörer. Tanken är att de ska inspirera andra seniorer om mat som förebygger undernäring och fallskador. 

Christine Tell som är verksamhetschef på en av Sollentuna kommuns träffpunkter berättar att projektet är väldigt populärt. Utbildningen blev fullsatt direkt och projektet bidrar även till social hälsa.

Christine beskriver att träffpunkternas vision är att alla ska få leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Deras arbete sker både ute på träffpunkterna och genom uppsökande verksamhet. Arbetet utgörs av en kombination av att arbeta hälsofrämjande och att sträva efter att motverka ofrivillig ensamhet bland kommunens seniorer.

Caroline Helenius, som är hälsopedagog i Sollentuna kommun, berättar att mat är något som ofta lockar fram gamla minnen och intressanta samtal. Många seniorer lever ensamma och upplever att det inte är lika roligt att varken äta eller laga mat längre. Det är där de så kallade ”matlagen” kommer in i bilden. Matlagen består av ungefär åtta seniorer som träffas och lagar mat tillsammans. Fokus är proteinrika och hälsosamma livsmedel. Matlagen har blivit väldigt populära och blir fullbokade snabbt. Här får seniorerna möjlighet att träffas och inspireras av varandra och bli en del av ett större sammanhang.

ÄTUP-initiativet välkomnas varmt av oss på Riksföreningen Äldres Hälsa och vi hoppas att fler kommuner implementerar ÄTUP’s kunskapslyft så att undernäring och därtill fallolyckor kan förhindras.

Källor:

ÄTUP

Webbinarie med ÄTUP 22 maj 2024