Äldres hälsa informatörer

Nya informatörer

 

 

Riksföreningen Äldres Hälsa har utbildat nya informatörer under hösten 2021, vilket vi är väldigt glada över!

 

Riksföreningen Äldres Hälsa utbildade föreningens första informatörer 2019 och valde, på grund av pandemin, att inte utbilda några nya informatörer under 2020. Under hösten 2021 har det dock varit möjligt att hålla en fysisk utbildning för nya informatörer och detta är vi väldigt glada för!

 

Föreningens andra informatörsutbildning genomfördes i början av oktober då sex nya informatörer utbildades under vår utbildningshelg på Freys Hotel i Stockholm, då vi även passade på att hålla en nätverksträff för både nya och befintliga informatörer. Det blev en mycket trevlig och givande helg med intressanta tankar och diskussioner.

 

Riksföreningen Äldres Hälsa kommer att erbjuda fler utbildningstillfällen. När nästa tillfälle kan bli av är dock oklart i nuläget.

 

Informatörer – föreningens ansikte utåt

Riksföreningen Äldres Hälsas informatörer är föreningens ansikte utåt och representerar föreningen på sin ort eller i sin region genom att exempelvis dela ut föreningens trycksaker och/eller delta i olika möten och sammanhang som representant för föreningen, eller genom att på annat sätt agera intressepolitiskt.

 

Ett stort tack till föreningens alla informatörer – nya som befintliga sedan tidigare!