Kopplingen psykisk ohälsa och covid-19

Psykisk sjukdom ökar risken för att dö i covid-19

Trots en påbörjad vaccinationssatsning håller pandemin än så länge ett hårt grepp om oss. Nu visar en ny studie att den som lider av en allvarlig psykisk sjukdom och är äldre än 60 år löper större risk att drabbas hårdare av covid-19.

En ny studie vid Karolinska institutet och Umeå universitet visar att personer som har en allvarlig psykisk sjukdom har en ökad risk att dö i covid-19, och de som är över 60 år löper nästan fyra gånger så stor risk jämfört med jämnåriga som är friska.

En svensk studie

I den aktuella studien har forskarna studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under perioden 11 mars 2020 till 15 juni 2020. Bland de med allvarlig psykisk sjukdom avled under denna period 130 personer i covid-19, vilket motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Bland personer som inte hade diagnos för allvarlig psykisk sjukdom var dödligheten knappt hälften på 0,06 procent.

 

Äldre extra utsatta

Det är framför allt efter 60 års ålder som de med psykisk sjukdom har högre överdödlighet jämfört med personer i samma ålder utan psykisk sjukdom. I åldersgruppen 60-79 år var dödlighet i covid-19 nästan fyra gånger så vanligt bland personer med allvarlig psykisk sjukdom som bland jämnåriga i befolkningen i övrigt.

Martin Maripuu som är överläkare i psykiatri och forskare vid Umeå universitet förklarar:

”Vi ser en hög överdödlighet i covid-19 bland äldre med svår psykisk sjukdom som gör att man kan fundera över om denna grupp borde prioriteras för att få vaccin.”

Vad räknas då som allvarlig psykisk sjukdom? Inom ramen för denna studie räknas psykossjukdomar, så som schizofreni och bipolär sjukdom, som allvarlig psykisk sjukdom. Däremot ingår inte depression eller ångest i studien, även om dessa tillstånd också kan vara svåra.

Studien visar inte vad som är orsaken till överdödligheten, men enligt Martin Maripuu kan det bero på att en allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man åldras i förtid. Han förklarar:

”Det kan handla om att allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man också biologiskt åldras i förtid, att sjukdomen försämrar hälsan och immunförsvaret i största allmänhet eller att den här gruppen har andra riskfaktorer som exempelvis övervikt. Det är alltid viktigt att behandla både psykiska och kroppsliga ohälsan hos personer med dessa sjukdomar.”

I studien har nästan åtta miljoner individer inkluderats i underlaget och studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychiatry.

 

Vi har tidigare skrivit om hur psykisk ohälsa ökat under pandemin.

 

Källa:

www.umu.se – ”Ökad risk för död i covid vid svår psykisk sjukdom”