Sällskapsboendet SällBo – vänskap över generationsgränserna

Sedan några år tillbaka driver Helsingborgshem sällskapsboendet SällBo, ett projekt där unga vuxna delar boende med grannar som är 70 år eller äldre. Tanken bakom boendeprojektet är att möjliggöra bättre integration, inkludering och socialt umgänge vilket kan förebygga socialt utanförskap, ensamhet och isolering.

Boendeformen är helt unik och möjliggör möten mellan människor från helt olika generationer och kulturer. Människor som med stor sannolikhet aldrig skulle umgåtts annars. En sak har de dock gemensamt; behovet av att känna tillhörighet, gemenskap och att inkluderas.

Bakgrund

Projektet tog sin form efter flyktingkrisen 2015-2016 då Helsingborg hade tagit emot flertalet ensamkommande ungdomar. För att göra plats för de ensamkommande ungdomarna så byggdes ett HVB-hem. Under samma veva var staden även i behov av ett nytt serviceboende för folk över 70 år. 

Man tittade närmare på de två grupperna och en idé började gro när man insåg att båda grupperna hade samma behov av ökad trygghet, gemenskap och social inkludering. Varför inte sammanföra grupperna i ett och samma boende? Idén växte vidare och sällskapsboendet tillika integrationsprojektet SällBo var fött. Efter en rad workshops beslutade man sig även för att inkludera svenskfödda ungdomar i boendeformen. De svenskfödda ungdomarna var i samma ålder som de ensamkommande ungdomarna men hade samma kultur som de äldre och kunde därför verka som viktiga brobyggare mellan de två grupperna. 

De boende flyttar in

I december 2019 kunde de första boende flytta in. De boende bestod av 60 procent äldre, 20 procent ensamkommande ungdomar från andra delar av världen och 20 procent ungdomar med bakgrund i Sverige. 

Alla i boendet har en egen lägenhet men tanken går ut på att man socialiserar med sina grannar i husets speciellt utformade sällskapsytor. Det finns exempelvis yogarum, restaurangkök och fussballbord. För att lyckas finansiera allt så fick de vara kreativa. Man har exempelvis reparerat det man kan reparera och köpt begagnade möbler till de gemensamma utrymmena. 

”Hade vi byggt ett nytt boende av den här typen så hade det blivit för höga hyror. I det här fallet kunde vi renovera och köpa begagnade möbler och hålla nere kostnaderna. På så vis fick vi till ett bra pris som gör att alla har råd att bo där.” förklarar Lars Hansson (C), dåvarande styrelseordförande i Helsingborgshem.

Ett framgångsrikt projekt

Hittills är projektet en framgångssaga. De äldre har exempelvis hjälpt ungdomarna att ta körkort och ungdomarna hjälper de äldre med att flytta saker eller att gå och handla. 

Många av ungdomarna var i behov av vuxna i sitt liv som varken var myndighetspersoner eller personal. Samtidigt så var många av de äldre i behov av fler sociala kontakter i vardagen utanför deras egen generation berättar Dragana Curovic, projektledare för SällBo på Helsingborgshem.

De som bor på SällBo har kommit varandra nära och har blivit som en liten familj. När några av ungdomarna som bor på sällskapsboendet tog studenten för ett par år sedan så hade de inga som välkomnade dem på skolgården, men däremot när de kom hem till SällBo så överraskade deras grannar dem med en studentfest.

Riksföreningen Äldres Hälsa hoppas att Sällbo som projektidé kan inspirera fler kommuner och verksamheter att tänka ”utanför boxen” och över generationsgränserna då detta blir en ”win-win” för alla inblandade.

Källor:

Sveriges kommuner och regioner

Sällskapsboendet SällBo blir permanent

Helsingsborgshem