Spiritualitet förändrar neurokemin i hjärnan

Spiritualitet förändrar neurokemin i hjärnan

Nu finns det vetenskapliga belägg för att även spiritualitet har ett samband med psykisk hälsa. Vi inom Riksföreningen Äldres Hälsa tror, likt flera andra, att allt hänger samman och att olika aspekter påverkar varandra när det kommer till hälsa och välbefinnande, såsom exempelvis fysisk och psykisk hälsa respektive ohälsa.

Enligt den amerikanska psykiatern Anna Yusim, som föreläser vid Yale Medical School finns det belägg för länken mellan spiritualitet och psykisk hälsa. Hon har till och med skapat ett program vid Yale Medical School med fokus på just detta (Mental Health and Spirituality Program). Enligt Anna Yusim är spiritualitet något väldigt kraftfullt och hon menar till och med att spiritualitet kan förändra neurokemin i hjärnan.

Sambandet mellan neurobiologi och spiritualitet

Anna Yusim menar att relationen som en människa har till Gud, oavsett hur denna relation ser ut, kan brytas ned till en biologisk och neurologisk process. Spiritualitet har visat sig aktivera särskilda delar av hjärnan. Enligt en studie publicerad i tidskriften Social Neuroscience kan religiösa och spirituella erfarenheter aktivera hjärnan på samma sätt som kärlek, sex, spel, droger och musik. I USA har man till och med ett forskningsfält för just detta ämne som belyser kopplingen mellan hjärnan och religion; neurotheology (neuroteologi).

Enligt äldre studier inom detta område kan spiritualitet bidra till höjda serotoninnivåer (serotonin är en signalsubstans som gör att vi mår bra). En senare studie har visat att personer som har överlevt stroke och som beskrev sig själva som spirituella rapporterade högre psykologisk livskvalitet till skillnad från de som inte beskrev sig själva som spirituella. Förklaringen tros vara att en känsla av mening förbättrar motivationen och att religion och spiritualitet kan utgöra en tröst för personer som besväras av kronisk sjukdom och stress.

Anna Yusim menar att spiritualitet dessutom har en koppling till fysisk hälsa. Vetenskapen visar att när en person har någon form av spiritualitet, oavsett om det är av praktisk karaktär i form av exempelvis hälsofrämjande spirituella ritualer eller beteende eller i form av en andlig tro så är detta hjälpsamt när det kommer till läkning. Spiritualitet är med andra ord något mycket kraftfullt och anses medföra ett flertal hälsofördelar.

Hur kan jag bli mer spirituell?

Först och främst behöver du själv definiera vad spiritualitet betyder för just dig. Detta är, enligt Anna Yusim, något väldigt individuellt. Hon förklarar själv att hon definierar det som en koppling till något som är större än henne själv.

Anna Yusim utvecklar detta och förklarar att det för en del handlar om religion och relationen till Gud, medan det för andra exempelvis handlar om naturen. Vidare kan det handla om en kollektiv samhörighet eller transcendenta värden som bidrar till en ökad känsla av hopp och tillit samt ökad uthållighet. Dessa är olika sätt att uppleva spiritualitet, där alla sätt är lika kraftfulla.

För det andra handlar det om att överlämna sig till en högre makt, vad den än må vara för just dig. I slutändan handlar det om att hantera svåra känslor. Något som kan vara hjälpsamt i dessa stunder, för att få kontakt med en högre makt, är att meditera eller att skriva ned vad man tänker och känner. Genom att uttrycka känslor och tankar kan man lära sig att släppa taget om svåra känslor.

Det viktiga är att försöka hitta något som fungerar för just dig. Samtidigt är det viktigt att lära sig att acceptera ovisshet och till och med att omfamna ovissheten. Livet är, enligt Yusim, inte alltid glatt och fridfullt utan ibland stormigt och fyllt av ovisshet, rädsla, oro och tvivel. Det handlar då om att se bortom detta och finna den källa av styrka som vi ofta inte visste existerade, samt att bli ett med denna stillhet, som ofta hjälper människor att ta sig vidare.

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”This Is Your Brain On Prayer: A Psychiatrist On How Spirituality Changes Your Neurochemistry”