Att vara glad för det man har genererar mer att vara glad för

Tacksamhet och dess betydelse för hälsan

Det kan vara en utmaning att känna tacksamhet i svåra tider som de vi nu lever i men som har visat sig ha stor betydelse för hälsan och ett långt liv. 

Okinawa är en japansk ö och en av världens så kallade blå zoner, områden där människor lever hälsosammare och längre än övriga delar av världen. Japan, som land, har världens i genomsnitt längsta förväntade livslängd på ca 84 år, enligt en studie från 2020.

Vikten av tacksamhet

En ny rapport, publicerad i tidskriften Anthropology and Aging belyser hur Japans äldre befolkning bibehåller såväl sin psykiska som fysiska hälsa, och en viktig del har visat sig handla om en känsla av tacksamhet och att visa tacksamhet gentemot andra.

Iza Kavedija, som har en doktorsexamen vid Universitet vid Exeter, ligger bakom rapporten som fokuserar på personer i 80- och 90-årsåldern via en långsiktig etnografisk fältstudie nära Osaka. Den äldre generationen tenderar att besitta en känsla av ”tyst hopp”, med en övertygelse om att saker och ting kommer lösa sig på något sätt (det japanska ordet är nantonaku). Med andra ord tenderar de att acceptera ovissheten inför deras egen framtid och låter inte detta hindra dem från att leva ett engagerat liv, vilket bidrar till ett lugn och en känsla av hopp och optimism.

Ett tacksamt förhållningssätt präglar äldre personers minnen från deras förflutna och hjälper dem att tänka positivt om deras nuvarande situation och även tänka positivt om framtiden, enligt Iza Kavedija. Olika förhållningssätt kan beskriva samma situation på helt olika sätt. Det är till exempel skillnad på en situation där individen fokuserar på andras välvilja att hjälpa, och en situation där samma individ fokuserar på erfarenheter av olika former av förlust även om situationen är densamma.

 

Vikten av tacksamhet i Japan

Enligt Iza Kavedija kan den utbredda tacksamheten i Japan ses som ett tecken på hur mycket individen förlitar sig på andras välvilja och hjälp under livets gång. Tacksamhet belyser känslor av ömsesidigt beroende i den sociala världen. I hennes forskning har många förklarat att de inte skulle vara den de är om det inte vore för andra personers inflytande i deras liv. Det finns två kända japanska uttryck för tacksamhet, det ena är arigatai(jag är tacksam) och kansha (tacksamhet).

Medan många japaner må tveka när det kommer till att uttrycka att de är lyckliga, uttrycks tacksamhet däremot regelbundet. Att vara beroende av andra betraktas, tack vare visad tacksamhet, inte enbart som en börda eller som något skamfyllt utan även som något djupt meningsfullt.

I andra kulturer kan den äldre befolkningen uppleva negativa känslor i samband med situationen att de blir alltmer beroende av andra i sitt liv. I Japan, däremot, finner många, enligt Iza Kavedija, olika sätt att uppskatta den beroendeställning de har hamnat i och uppskattar vad denna situation har för betydelse för deras sociala relationer.

 

Att integrera tacksamhet i sin vardag

Om man själv kämpar med att försöka ha ett mer tacksamt förhållningssätt finns det olika tips. Ett bra sätt att börja på är att ställa frågor till sig själv för att finna sin inre tacksamhet.

 

Några exempel på frågor är följande:

  • Vad tar jag för givet som jag egentligen är tacksam över?
  • Vilka insikter har jag fått som jag är tacksam över?
  • Vad i min omgivning är jag tacksam över?

 

Om du vill uttrycka mer tacksamhet gentemot dina nära och kära som finns såväl nära som på avstånd, och uttrycka vad de betyder för dig i ditt liv, finns det många sätt att göra detta på.

 

Några exempel på saker som du kan göra är följande:

  • Skriv och skicka ett brev.
  • Skicka en bok som påminner dig om dem.
  • Dela med dig av en text som säger något om vad det är som du gillar så mycket med dem.

 

En sak är säker, tacksamhet är hälsosamt för oss! Det kan hjälpa oss att fokusera på hopp och optimism, även i de svåraste av tider!

 

 

 

 

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”How Gratitude Plays A Role In The Longevity Of Hope In Japan, According To A New Report”