Träna hjärnan

Hjärngympa – 13 sätt att träna hjärnan på

Vi tipsar om några knep som vi kan ta till för att få in lite hjärngympa i vår vardag. Vi involverar vår hjärna i allt vi gör, därför behöver vi (precis som med allt annat) ta hand om den lite extra emellanåt. Inte minst när vi blir äldre blir det av stor vikt att aktivera hjärnan för att exempelvis förbättra minnet och vårt fokus. 

Forskning visar att det finns många sätt att träna hjärnan, oavsett ålder. Genom att träna hjärnan regelbundet kan du förbättra minnet, koncentrationen och ditt fokus vilket kan resultera i att du lättare och snabbare kan lösa vardagliga uppgifter.

13 sätt att träna hjärnan på

Nedan listar vi 13 evidensbaserade övningar som medför positiva effekter för hjärnan.

 

 1. Pyssla med pussel – Forskning visar att pyssel med pussel är hälsofrämjande när det kommer till visuospatialt (förmågan att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning) kognitivt åldrande. När man lägger ett pussel behöver man titta på olika pusselbitar och lista ut var de passar i den stora bilden. Detta är ett väldigt bra sätt att utmana och träna hjärnan på!

 

 1. Spela kort – Forskning visar att mentalt stimulerande aktiviteter så som kortspel kan öka hjärnvolymen i vissa delar av hjärnan. Vidare finns studier som visar att kortspel kan förbättra minnet och tankeförmågan. Några exempel på kortspel är: patiens, bridge, poker och hjärter.

 

 1. Utöka ditt ordförråd – Forskning visar att flera delar av hjärnan är involverade i uppgifter som handlar om ord, speciellt de delar av hjärnan som är viktiga för syn- och hörselbearbetning. Ett tips är att ha ett anteckningsblock nära till hands när du läser. Skriv ner ett okänt ord, slå sedan upp ordet och vad det betyder för att därefter försöka använda ordet fem gånger dagen därpå.

 

 1. Dansa – Att lära sig nya danssteg kan hjälpa din hjärna att tänka snabbare och även förbättra ditt minne. Du kan exempelvis gå en danskurs eller se en film på internet med roliga danssteg som du kan försöka lära dig, hitta en partner eller vän som du kan dansa med.

 

 1. Använd alla dina sinnen – Att använda alla sina sinnen kan, enligt en forskningsstudie, stärka din hjärna. Om du verkligen vill träna din hjärna kan du försöka göra en aktivitet som involverar alla dina fem sinnen, exempelvis genom att baka, besöka en restaurang eller äta hemma och fokusera på att lukta, känna, smaka, se och höra – allt på en gång.

 

 1. Lär dig något nytt – Att lära sig något nytt är inte bara roligt och intressant, det hjälper även till att stärka kopplingarna i din hjärna. Att lära sig något nytt kan, enligt forskning, även förbättra minnet hos äldre. Finns det något som du alltid har velat lära dig? Exempelvis reparera bilen, använda något dataprogram eller någon annan aktivitet?

 

 1. Lär någon annan något nytt – När du har lärt dig någonting behöver du praktisera det. När du ska lära ut någonting till någon annan behöver du kunna förklara det hela som du har lärt dig, vilket aktiverar hjärnan.

 

 1. Lyssna på musik, eller spela själv – Musik kan öka hjärnans kreativitet. En studie visar att glad musik hjälper hjärnan att komma på innovativa lösningar, jämfört med tystnad, vilket innebär att glad musik gynnar kreativt tänkande. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt, så om du alltid velat lära dig spela något instrument är det ett perfekt tillfälle för detta nu.

 

 1. Ta en ny väg – Fastna inte i gamla mönster när du genomför dina dagliga uppgifter, utan var öppen för att göra samma saker på nya sätt. Ta exempelvis en ny väg hem om du har varit iväg. Denna enkla omväxling kan gynna din hjärna.

 

 1. Meditera – Daglig meditation kan ha en lugnande effekt på din hjärna, sakta ner din andning samt minska stress och oro. Utöver detta är det även gynnsamt för minnet och ökar hjärnans förmåga att bearbeta information. Sätt dig på en lugn plats och slut dina ögon, ägna fem minuter varje dag åt meditation.

 

 1. Lär dig ett nytt språk – Det finns många kognitiva fördelar med att kunna tala mer än ett språk. Enligt flera studier kan flerspråkighet bidra till bättre minne, förbättrade visuospatiala förmågor (att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning, exempelvis bedöma avstånd och avgöra storleksskillnader med mera) och ökad kreativitet. Att kunna växla mellan olika språk kan också hjälpa dig att lättare växla mellan olika uppgifter och kan dessutom bromsa in hjärnans åldrandeprocess.

 

 1. Tai chi – Att röra på sig är bra och tai chi kan gynna din hälsa (inte minst mentala hälsa) på många sätt. Det kan dessutom verka lugnande när man känner sig ur balans. Att praktisera tai chi kan minska stress, förbättra sömnkvaliteten och förbättra minnet. Den som har praktiserat tai chi en längre tid kan gynnas av strukturella förändringar i hjärnan och en ökad hjärnvolym. Ett tips för den som är nybörjare är att ta en kurs för att lära sig de olika rörelserna, men när du väl kan grunderna kan du praktisera tai chi när som helst och var som helst.

 

 1. Fokusera på en annan person – Nästa gång du interagerar med någon så notera fyra saker om personen. Kanske lägger du märke till färgen på något klädesplagg? Bär personen glasögon? Vilken hårfärg har personen? Har personen någon huvudbonad? Vilken typ i så fall? När du har bestämt dig för fyra saker, så notera detta mentalt och återkom sedan till detta senare under dagen och försök då att skriva ner vad du minns om de fyra sakerna.

 

 

Att fokusera på din hjärnhälsa är något av det bästa du kan göra för att förbättra din koncentration, ditt fokus, ditt minne och dina mentala förmågor – oavsett din ålder.

 

 

 

Källa:

www.healthline.com – ”13 Brain Exercises to Help Keep You Mentally Sharp”