Vagusnerven är starkt förknippad med vår psykiska hälsa och något som vi själva kan påverka på olika sätt.

Vagusnerven – viktig för vår psykiska hälsa

Det kanske inte är alla som känner till vagusnervens betydelse för vår psykiska hälsa och vårt välbefinnande, eller som ens har hört talas om den. Det är kroppens längsta nerv och som binder samman hjärnan med många av kroppens viktiga organ som bland annat mage och tarmar, men även hjärta och lungor. Aktiviteten hos vagusnerven är starkt förknippad med vår psykiska hälsa och något som vi själva kan påverka på olika sätt.

Vagus betyder vandrare på latin och vagusnerven sträcker sig genom hela kroppen. Vagusnerven har kontakt med flera olika organ i kroppen men spelar även en viktig roll när det kommer till det parasympatiska nervsystemet som bland annat styr vila och matsmältning, och därmed kan ha stort inflytande på vår mentala hälsa. Det är därför bra att ha en bra så kallad tonus på vagusnerven. Genom att stimulera vagusnerven på olika sätt kan vi påverka vår kropp och vårt psyke på ett positivt sätt, vi kan exempelvis på så sätt få lättare att slappna av och komma ned i varv snabbare om vi har varit stressade.

Genetiskt – men ändå möjligt att påverka

Forskning har visat på samband mellan god tonus och positivt känsloläge samt allmänt god hälsa. Det har även visat sig att tillståndet hos vagusnerven går i arv från mor till barn. Mödrar som är deprimerade, arga eller oroliga under graviditeten har lägre aktivitet i sin vagusnerv. Detta förs vidare till barnet som kan få låga dopamin- och serotoninnivåer som följd. Men det positiva är att det finns mycket som kan göras för att stimulera vagusnerven till ökad aktivitet och bättre tonus, för att på så sätt kunna påverka sitt mående i positiv riktning.

5 sätt att aktivera sin vagusnerv

  1. Ta en kalldusch – Vi vet, detta kan låta avskräckande för många och man måste inte utsätta sig för detta men vi vill ändå redogöra för detta då det har visat sig att kyla stimulerar vagusnerven. Det kan dessutom dämpa den så kallade fight- or- flight- responsen och stimulera parasympatiska nervsystemet som bland annat styr avkoppling. Ett enkelt sätt att regelbundet utsätta sig för den här typen av välgörande kyla kan vara att avsluta varje dusch med minst 30 sekunders kalldusch, detta kan sedan successivt ökas. Men som sagt, det är valfritt.
  1. Djup och långsam andning – Genom att medvetet andas djupt och långsamt stimulerar du vagusnerven. Det kan bidra till att dämpa ångest och öka aktiviteten hos det parasympatiska nervsystemet. De flesta andas cirka 10-14 andetag i minuten, att minska antalet andetag till sex är ett bra sätt att reducera stress. Du bör andas djupt ned i diafragman för bäst resultat, utandningen bör vara lång och gå långsamt. På så sätt stimuleras vagusnerven och avslappning uppnås.
  1. Sjung och nynna – Vagusnerven är kopplad till stämbanden och musklerna längst bak i svalget. Att sjunga och nynna aktiverar dessa muskler som i sin tur stimulerar vagusnerven. Ett tips är därför att gå med i en kör, eller sjung i duschen om du hellre sjunger solo! Oavsett vilket så kommer det att främja ditt välmående.
  1. Motionera – Ja, vi tjatar om det här med träning och anledningen är att detta är så pass viktigt för vår hälsa och vårt välmående att vi återigen vill lyfta dess betydelse. Motion ökar tillväxthormonerna i hjärnan och stimulerar hjärnans mitokondrier (mitokondrier är små så kallade organeller som kan beskrivas som organ inne i cellerna) och kan på så vis hjälpa till att motverka demens. Men även vagusnerven stimuleras, vilket kan vara en av förklaringarna till varför motion har positiv inverkan vid olika psykiska besvär. Att gå, lyfta vikter och springa är några exempel på bra motionsformer. Viktigast är dock att man hittar något som man tycker om att göra så att man håller igång sin träning/fysiska rörlighet.
  1. Yoga och tai chi – Båda dessa tekniker har gynnsamma effekter på vagusnerven och påverkar det parasympatiska nervsystemet positivt. Detta innebär att det är särskilt lämpligt för personer som tampas med ångest och depressioner.

Andra sätt att påverka vagusnerven på ett positivt sätt är bland annat genom akupunktur, massage och meditation. Det är dessutom möjligt att aktivera vagusnerven genom kosten samt genom periodisk fasta som kan öka halten av tillväxthormon i hjärnan, något som tyder på att det även borde ha positiv inverkan på vagusnerven. Mat som är rik på fettsyran omega tre kan också vara till gagn samt tillskott av probiotika, då en god tarmflora visat sig kunna ha gynnsam inverkan på vagusnerven.

En central roll

Utifrån veckans blogginlägg drar vi slutsatsen att denna fantastiska nerv är en viktig nyckel till psykisk hälsa. Vem har inte hört att motion, sång, medveten andning och yoga är hälsosamt? Men hur många känner till kopplingen till vagusnerven och att ovan nämnda aktiviteter har gemensamt att de hänger samman med just vagusnerven? Som vi tidigare har konstaterat är människan komplex men samtidigt är den mänskliga kroppen så fantastisk på det sätt som allt hänger samman och att alla delar påverkar varandra. Vagusnerven är, enligt oss, ett tecken på hur den fysiska kroppen och den psykiska hälsan hör ihop och påverkar varandra. Kroppen är fantastisk på att läka sig själv, om den bara får rätt förutsättningar. Genom till synes enkla aktiviteter kan alltså bidra till att påverka den psykiska hälsan positivt, och detta tack vare vagusnerven som spelar en central roll i denna fantastiska process.

Ett litet vårtips från Riksföreningen Äldres Hälsa är därför att tänka lite extra på sin andning, motionera/röra på sig i någon form och att sjunga eller nynna – i eller utanför duschen – och för den som är riktigt modig rekommenderar vi en kalldusch!

Källor:

optimallivingdynamics.com

mitosverige.org