Blogg

Träning kan förbättra minnet hos äldre

Träning kan förbättra minnet hos äldre

En viktig rutin är den som har med fysisk aktivitet att göra,…
Glutation – nyckeln till ett långt och friskt liv?

Glutation – nyckeln till ett långt och friskt liv?

Nu ska vi ta oss an den kroppsegna superantioxidanten glutation…
Selen och C-vitamin - gynnsamt vid tillfrisknande från Coronavirus?

Selen och C-vitamin - gynnsamt vid tillfrisknande från Coronavirus?

Selen och C-vitamin spelar en stor roll för vår hälsa, bland…
Att stärka immunförsvaret under pandemin

Att stärka immunförsvaret

Vi har tidigare belyst ämnet kost och dess koppling till hälsa…
Artikel om ökad psykisk ohälsa under Coronapandemin

Artikel om ökad psykisk ohälsa under Coronapandemin

Riksföreningen Äldres Hälsa har nyligen varit med i en intervju…
Ensamhetens olika dimensioner

Olika dimensioner av ensamhet

Somliga associerar ensamhet med något positivt medan andra associerar…
Hur når man acceptans

Fem insikter om acceptans

Oavsett om tillvaron förändras på individnivå eller samhällsnivå…
I svåra tider föds nya idéer

Digitala tips, länkar och aktiviteter

Vi vill under dessa tider med fysisk distansering och mycket…
Komma igång med ny rutin

Vikten av gamla och nya rutiner i prövningarnas tid

Mycket av det som vi varit vana vid och tagit för givet, våra…
Tips och råd i corona-tider

Tips och råd med anledning av Covid-19

Med anledning av covid-19 uppmanas framför allt riskgrupper…
Debatt kring isoleringen av äldre

Debatt kring isolering av äldre

För att minska risken för spridning av coronaviruset har många…
Att leva med oro och ovisshet

Att leva med oro och ovisshet

Vi lever i en tid av mycket ovisshet, vilket kan bidra till (eller…